PAVEMENTBET

1. UYGULAMALAR VE ÖZELLİKLER

 • Beton yol kaplamalarında,

 • Havaalanı beton kaplamalarında (Apron betonu),

 • Endüstiyel zemin kaplamalarında,

 

2. AVANTAJLAR

Statik ve dinamik yükler altında olumsuz hava ve çevre şartlarına, don ve buz çözücü tuz etkilerine, sürekli değişen sıcaklık ve nem etkilerine karşı çok yüksek durabilite performansına sahip ve özellikle eğilme ve aşınma dayanımı yüksek kalıcı bir betondur.

 

3. TEKNİK ÖZELLİKLER

PAVEMENTBet üretiminde, ulusal ve uluslararası standartlara göre yeterlilikleri kanıtlanmış, seçilmiş ve stoklanmış hammaddeler kullanılır. Hammadde üretiminden sahada beton dökümüne kadar geçen süreç %100 kontrol altında tutulur.

 

Çimento: Denizli Çimento tarafından üretilen CEM I 42,5R veya CEM I 42,5 R-SR5 cinsi çimentolar kullanılır.

 

Agrega: Petrografik analizler ile özel olarak seçilmiş kaynaklardan elde edilir.

 

Kimyasal Katkı: Denizli Çimento tarafından üretilen yukarıda bahsedilen çimentolar ile tam uyum sağlayan, özel geliştirilmiş yeni nesil süperakışkanlaştırıcı kimyasal katkılar kullanılmaktadır.

 

TAZE BETON ÖZELLİKLERİ

Çökme Sınıfı S1 - S3

Kıvam Koruma Süresi 2,0 saat (20°C ortam sıcaklığında)

Taze Beton Yoğunluğu 2350 - 2400 kg/m³

Beton Toplam Hava İçeriği  < 5 %

 

4. SATIŞA SUNUM ŞEKLİ

Santral altı, mobil pompa yada transmikser ile şantiye teslim olarak teslim edilebilir.

 

5. SAĞLIK VE GÜVENLİK

Ürünün kullanımı esnasında eldiven, baret, gözlük, iş ayakkabısı vb. Iş güvenliği ekipmanlarının kullanılması gerekmektedir.

 

6. DEPOLAMA VE KORUMA

İlgili Türk standartlarına göre beton dökümü gerçekleştirilmeli ve kür işlemleri uygulanmalıdır.