SHOREBET

1. UYGULAMALAR VE ÖZELLİKLER

 • Deniz suyu etkilerine maruz kalan yapılarda,

 • Şiddetli çevresel etkilere karşı uzun dayanıklılık istenen          yapılarda,

 • Yeraltı suları ile temas eden yapılarda,

 • Bina, viyadük, beton yol, tünel, köprü vb sanat yapılarında,

 • Temel ve altyapı inşaatlarında,

 

2. AVANTAJLAR

Sahilde veya sahile yakın bölgelerde, Ege Bölgesi’nin de jeolojik yapısı itibariyle, rüzgarın etkisi ile uzun mesafelere hava ile taşınan tuz ve sülfat ataklarına maruz kalacak veya sürekli olarak deniz suyu içerisinde bulunacak (temel, fore kazık) yapıların göreceği şiddetli kimyasal etkilere karşı dayanıklılık, yüksek geçirimsizlik, düşük çatlak riski, düşük hidratasyon ısısı gibi özelliklere ve çok yüksek durabilite performansına sahip, servis ömrü uzun kalıcı bir betondur.

 

3. TEKNİK ÖZELLİKLER

SHOREBet üretiminde, ulusal ve uluslararası standartlara göre yeterlilikleri kanıtlanmış, seçilmiş ve stoklanmış hammaddeler kullanılır. Hammadde üretiminden sahada beton dökümüne kadar geçen süreç %100 kontrol altında tutulur.

 

Çimento: Denizli Çimento tarafından hem düşük C³A’lı (< % 5) ve aynı zamanda düşük alkalili (Na2O +0,658x K2O < % 0,6) olarak üretilen  CEM I 42,5 R-SR5 çimentosu kullanılmaktadır.

 

Mineral Katkı: TS EN 450-1 Standardına uygun toplam bağlayıcının minimum % 30’u oranında uçucu kül veya TS EN 15167 Standardına uygun öğütülmüş yüksek fırın curufu kullanılır.

 

Agrega: Petrografik analizler ile özel olarak seçilmiş kaynaklardan elde edilir.

Kimyasal Katkı: Özel olarak üretilen yukarıdaki çimento tipi ile tam uyum sağlayan, özel geliştirilmiş yeni nesil süperakışkanlaştırıcı kimyasal katkılar kullanılmaktadır.

 

TAZE BETON ÖZELLİKLERİ

Çökme Sınıfı S4 - S5

Kıvam Koruma Süresi 2,0 saat (20°C ortam sıcaklığında)

Taze Beton Yoğunluğu 2350 - 2400 kg/m3

Su/Bağlayıcı oranı Max. 0,45

 

4. SATIŞA SUNUM ŞEKLİ

Santral altı, mobil pompa yada transmikser ile şantiye teslim olarak teslim edilebilir.

 

5. SAĞLIK VE GÜVENLİK

Ürünün kullanımı esnasında eldiven, baret, gözlük, iş ayakkabısı vb. iş güvenliği ekipmanlarının kullanılması gerekmektedir.

 

6. DEPOLAMA VE KORUMA

İlgili Türk standartlarına göre beton dökümü gerçekleştirilmeli ve kür işlemleri uygulanmalıdır.