THERMOBET

1. UYGULAMALAR VE ÖZELLİKLER

 • Yüksek ısı ve zararlı kimyasallar gibi, şiddetli çevresel etkilere karşı uzun süre  dayanıklılık istenen yapılarda,

 • Jeotermal yapılarda,

 • Su altı yapıları ve yer altı suları ile temas eden yapılarda,

 

2. AVANTAJLAR

Yüksek ve değişken ısı-basınç koşullarında, çözünmüş katı, sıvı ve gaz halindeki zararlı, şiddetli kimyasal etkilere karşı dayanıklılık, yüksek geçirimsizlik, düşük çatlak riski, düşük hidratasyon ısısı gibi özelliklere ve çok yüksek durabilite performansına sahip, uzun dönem bakım gerektirmeyen kalıcı bir betondur.

 

3. TEKNİK ÖZELLİKLER

THERMOBet üretiminde, ulusal ve uluslararası standartlara göre yeterlilikleri kanıtlanmış, seçilmiş ve stoklanmış hammaddeler kullanılır. Hammadde üretiminden sahada beton dökümüne kadar geçen süreç %100 kontrol altında tutulur.

 

Çimento: Denizli Çimento tarafından hem düşük C³A’lı (< % 5) ve aynı zamanda düşük alkalili (Na2O +0,658x K2O < % 0,6) olarak üretilen CEM I 42,5 R-SR5 çimentosu kullanılmaktadır.

 

Agrega: Petrografik analizler ile özel olarak seçilmiş kaynaklardan elde edilir.

 

Kimyasal Katkı: Özel olarak üretilen yukarıdaki çimento tipi ile tam uyum sağlayan, özel geliştirilmiş yeni nesil süperakışkanlaştırıcı kimyasal katkılar kullanılmaktadır.

 

TAZE BETON ÖZELLİKLERİ

Çökme Sınıfı  S4 - S5

Kıvam Koruma Süresi  2,0 saat (20°C ortam sıcaklığında)

Taze Beton Yoğunluğu 2350-2400 kg/m3

Beton Toplam Hava İçeriği < 2 %

 

4. SATIŞA SUNUM ŞEKLİ

Santral altı, mobil pompa yada transmikser ile şantiye teslim olarak teslim edilebilir.

 

5. SAĞLIK VE GÜVENLİK

Ürünün kullanımı esnasında eldiven, baret, gözlük, iş ayakkabısı vb. iş güvenliği ekipmanlarının kullanılması gerekmektedir.

 

6. DEPOLAMA VE KORUMA

İlgili Türk standartlarına göre beton dökümü gerçekleştirilmeli ve kür işlemleri uygulanmalıdır.