DURACİM

1. UYGULAMALAR VE ÖZELLİKLER

 • Kıyı ve liman inşaatlarında,

 • Açık deniz yapılarında,

 • Sülfat etkisindeki endüstriyel zeminlerinde,

 • Yeraltı enjeksiyon betonlarında,

 • Beton ya da betonarme yeraltı su borularında,

 • Düşük hidratasyon ısısına gerek duyulan kütle betonlarında,

 • Arıtma tesislerinde,

 • Tünel kaplamalarında,

 • Tarımsal inşaatlarında,

 • Kendiliğinden yerleşen beton imalatlarında başarıyla kullanılır.

 

2. AVANTAJLAR

 • Düşük hidratasyon ısısı sayesinde kütle beton dökümlerinde ısı gelişimi yavaştır.

 • Sülfat ve asit ataklarına karşı yüksek dayanım, sülfatlı klorlu, karbonatlı, termal sular ve deniz sularına karşı performansı yüksektir.

 • Alkali silika reaksiyonundan dolayı betonda oluşabilecek genleşmeye karşı çok iyi performans sergiler.

 • Normal portland çimentosuna göre daha uzun süreli dayanım artışı sağlar.

 • Zararlı sıvıların ve gazların betona sızmasını engeller.

 • Geçirimsizlik özelliği çok yüksektir.

 • Yüksek durabilite özelliği ile uygulandığı yapılara uzun ömür sağlar.

 • Yangına ve yüksek sıcaklıklara maruz kaldığında deformasyon düşüktür.

3. TEKNİK ÖZELLİKLER

4. SATIŞA SUNUM ŞEKLİ

DURACIM  tip çimento hem dökme hem de torbalı çimento olarak  tedarik edilebilir.

 

5. SAĞLIK VE GÜVENLİK

Ürünün kullanımı esnasında İş Güvenliği malzemelerinin eksiksiz olarak kullanılması gerekmektedir; Eldiven, Baret, Gözlük, Maske, İş Ayakkabısı vb.

 

6. DEPOLAMA VE KORUMA

 • Stoklanan çimentonun su ile teması engellenmelidir.

 • Çimento ambalajlı ise korunaklı bir bölgede, palet üstünde ve üst üste en fazla 10 sıra olacak şekilde istiflenmelidir.