HYDROCİM

SUYA YÖN VEREN GÜÇ

1. UYGULAMALAR VE ÖZELLİKLER

 • Baraj gövde betonlarında,

 • Marina yapılarında,

 • Beton ve betonarme yeraltı su borularında,

 • Su kanalı ve kanaletlerde kullanılır.

 

2. AVANTAJLAR

 • Betonda terlemeyi ve ayrışmayı (segregasyonu) azaltır.

 • Hidratasyon ısısı düşüktür, termal çatlakları engeller.

 • Çimento hamurundaki boşlukları doldurur ve betona dayanıklılık kazandırır.

 • Slump kayıplarına engel olur.

 • İşlenebilirlik, pompalama hızı ve akışkanlık performansı yüksektir.

3. TEKNİK ÖZELLİKLER

4. SATIŞA SUNUM ŞEKLİ

HYDROCIM tip çimento hem dökme hem de torbalı çimento olarak tedarik edilebilir.

 

5. SAĞLIK VE GÜVENLİK

 Ürünün kullanımı esnasında İş Güvenliği malzemelerinin eksiksiz olarak kullanılması gerekmektedir; Eldiven, Baret, Gözlük, Maske, İş Ayakkabısı vb.

 

6. DEPOLAMA VE KORUMA

 • Stoklanan çimentonun su ile teması engellenmelidir.

 • Çimento ambalajlı ise korunaklı bir bölgede, palet üstünde ve üst üste en fazla 10 sıra olacak şekilde istiflenmelidir.