1967 yılında Bolu Ticaret Odası Yönetim Kurulu, Bolu'ya bir çimento fabrikası kurma kararı aldı.

5 Ağustos 1968’de Bol-Bak Gıda ve Sanayii Ticaret A.Ş., Kamil Bilgihan, Nazım Adasal, Mustafa Çizmecioğlu, İstanbul Bankası ve Bolu Karaköy tüzel kişiliği kurucu ortak olarak 500.000 TL sermayeli Bolu Çimento Sanayii A.Ş.'yi kurdu.

Ana sözleşmesinde değişiklik yaparak sermayesini 40.000.000 TL'ye yükselten Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin, Türkiye Çimento Sanayii ve Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ile gerçekleştirilen müzakereler sonucunda %25 hissesi OYAK'a, %16 hissesi Türkiye Çimento Sanayii'ne (ÇİSAN) devredildi. 1990 yılında OYAK payı % 50’yi aştı.

1969’da temeli atılan Bolu Çimento Fabrikası, 1973’te montajı tamamlanarak deneme üretimlerine geçti, 1974’te işletmeye açıldı.

Bolu Çimento'nun bugün yıllık klinker üretim kapasitesi 2,5 milyon ton, çimento üretme kapasitesi 5,5 milyon tondur.

Merkez Fabrika: Şirketin yönetim ve diğer ana birimlerinin yer aldığı Bolu Merkez Fabrika’nın 1,3 milyon ton klinker üretiminin yanı sıra 2,8 milyon ton yıllık çimento kapasitesi bulunmaktadır. Ağustos 2014’te döner fırın atık ısısından elektrik (WHR) enerjisi üretimi yatırımı tamamlandı. Bu yatırımla fabrikada tüketilen elektrik enerjisinin % 25’i bu tesisten sağlanmaya başlandı ve aynı zamanda sera gazı emisyonlarında da azaltım sağlandı.

Ankara Şubesi: 1996’da paketleme ünitesi olarak kurulan Sarayköy'deki şube, 1998 yılında öğütme ve paketleme tesisine dönüştürüldü. 2015’te döner fırın ve öğütme kapasite artışı yatırımı tamamlanan fabrika yıllık 1,2 milyon ton klinker, 1,7 milyon ton çimento öğütme kapasitesine ulaştı. Bolu Çimento’nun Ankara bölgesine satışları bu şubeden gerçekleşmektedir.

Ereğli Şubesi: Karadeniz Ereğli bölgesinde yer alan şubemiz, yıllık 1 milyon tonluk öğütme kapasiteli olup 45.000 metrekarelik bir alan üzerine kuruludur. Öğütme sürecinde cürufun kurutulması için kullanılan doğalgazla çalışan sıcak hava ocağı yerine, maliyet ve enerji verimliliğini artırmak için akışkan yataklı sıcak hava ocağı yatırımı yapılarak bu ocak, Temmuz 2014’te devreye girdi.

Bolu Çimento, sektöründe bir ilke imza atarak T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı "Atıkların Ek Yakıt Olarak Kullanım Lisansı" aldı. ÇEİS'in koordine ettiği proje çerçevesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi uygunluk belgesini alan ilk şirket olup 2006’da başlatılan Ar-Ge çalışmalarıyla da sektöründeki öncü konumunu pekiştirdi.

Türkiye çimento endüstrisinin ilk patenti için Bolu Çimento tarafından 27.03.2007 tarihinde başvuru yapıldı ve 22 Aralık 2008'de patent alındı. Uzun uğraşların ardından tamamlanan Döner Fırına Entegre Atık Yakma Sistemi, sektörün ilk patenti olma özelliğini korumaktadır.

Bolu Çimento Borsa İstanbul A.Ş. (BIST) BOLUC kodu ile işlem görmektedir.

Ana hissedarımız OYAK'ın vizyon, misyon ve değerleri doğrultusunda;

Vizyonumuz

Çimento kullanım alanlarını geliştiren, dünya pazarlarında etkin rol oynayan, saygın, lider ve güvenilir bir şirket olmak.

Misyonumuz

Topluma ve çevreye saygılı, verimli, etkin ve yüksek sorumluluk bilinci içerisinde çalışarak sürdürülebilir kârlılığı sağlamak.

Değerlerimiz

Yaratıcılık / Şeffaflık / Dürüstlük / İnsana ve Çevreye Saygı / Müşteri ve Çalışanların Mutluluğu / Mükemmeliyet / Rekabetçilik / Güvenilirlik / OYAK Kültürü

Fabrika Bilgileri

  • YERİ: Bolu
  • KURULUŞ TARİHİ: 1968
  • OYAK İŞTİRAK TARİHİ: 1969
  • OYAK GRUBU PAYI: %49,99
  • FAALİYET KONUSU: Klinker, Çimento Üretim ve Satışı
Kariyer Fırsatları Kariyer fırsatlarını görmek için lütfen tıklayın.
X
1967 yılında Bolu Ticaret Odası Yönetim Kurulu tarafından geliştirilen bir fikir sonucunda Bolu'ya bir çimento fabrikası kurulması kararı verilmiş ve bu doğrultuda çalışmalara başlanmıştır.
05 Ağustos 1968 tarihinde Bol-Bak Gıda ve Sanayii Ticaret A.Ş., Kamil Bilgihan, Nazım Adasal, Mustafa Çizmecioğlu, İstanbul Bankası ve Bolu Karaköy tüzel kişiliği kurucu ortak olarak 500.000 TL sermayeli Bolu Çimento Sanayii A.Ş'yi kurmuşlardır.
Ana sözleşmesinde değişiklik yapılarak sermayesinin 40.000.000 TL'ye yükseltilmesi kararı alınan Bolu Çimento Sanayii A.Ş. için ortak arayışına başlanmış, Türkiye Çimento Sanayii ve Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ile gerçekleştirilen müzakereler sonucunda % 25 hisse OYAK'a, %16 hisse Türkiye Çimento Sanayii'ne (Çisan) devredilmiştir.
Kuruluş prosedürü tamamlanan fabrikanın 26 Eylül 1969 tarihinde temeli atılarak inşaat çalışmaları başlatılmıştır. 1973 tarihinde montajı tamamlanarak deneme üretimlerine geçen fabrika, 1 Haziran 1974 tarihinde işletmeye açılmıştır.
Bolu Çimento'nun yıllık klinker üretim kapasitesi 2,5 milyon ton, çimento üretme kapasitesi 5,5 milyon ton'dur.
Merkez Tesis: Bolu'da bulunan merkezde 1,3 milyon ton klinker üretiminin yanı sıra 2,8 milyon ton yıllık çimento kapasitesi bulunmaktadır. Şirketin yönetimsel faaliyetleri ve ana birimleri de bu merkezde konumlandırılmıştır. 2014 Ağustos ayı içerisinde döner fırın atık ısısından elektrik (WHR) enerjisi üretimi yatırımı tamamlanarak devreye alınmıştır. Yapılan bu yatırım ile fabrika da tüketilen enerjinin %25’i bu tesisten sağlanacak olup aynı zamanda sera gazı emisyonlarında da azaltım sağlanacaktır.
Ankara Şubesi: 1996 yılında paketleme ünitesi olarak kurulan Sarayköy'deki şube, 1998 yılında öğütme ve paketleme tesisine dönüştürülmüş olup, 2015 yılında döner fırın ve öğütme kapasite artışı yatırımının tamamlanmasıyla birlikte yıllık 1,2 milyon ton klinker, 1,7 milyon ton çimento öğütme kapasitesine ulaşmıştır. Şirketin Ankara bölgesine satışları bu şubeden gerçekleşmektedir.
Ereğli Şubesi: Karadeniz Ereğli bölgesinde yer alan bu şube, yıllık 1 milyon tonluk öğütme kapasiteli olup 45.000 m² lik bir alan üzerine kurulmuştur. Öğütme prosesinde cürufun kurutulması için kullanılan doğalgaz ile çalışan sıcak hava ocağı yerine, kurutma verimliliğini artırmak için akışkan yataklı reaktör yatırımı yapılarak Haziran 2014 tarihinde devreye alınmıştır.
Bolu Çimento, sektöründe bir ilke imza atarak T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı "Atıkların Ek Yakıt Olarak Kullanım Lisansı" almıştır. ÇEİS'in koordine ettiği proje çerçevesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi uygunluk belgesini alan ilk şirket olan Bolu Çimento 2006 yılında başlattığı Ar-Ge Çalışmaları ile de sektöründeki öncü konumunu pekiştirmiştir.
Türkiye çimento endüstrisinin ilk patenti için Bolu Çimento tarafından 27.03.2007 tarihinde başvuru yapılmış, alınan olumlu rapora istinaden incelemeli patent başvurusu 21.10.2007 tarih ve 136 sayılı Türk Patent Enstitüsü bülteninde yayınlanmıştır. İlanın askı ve inceleme süresinin ardından TR 2007-01995 nolu patent 22 Aralık 2008'de alınmıştır. Uzun uğraşların ardından tamamlanan Döner Fırına Entegre Atık Yakma Sistemi, sektörün ilk patenti olma özelliğini korumaktadır.