Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, Bilgi Güvenliği, Enerji Yönetim Sistemi ve API Spec Q1 Yönetim Sistemleri ile TS EN 197-2 ve TS EN 15167-2 Uygunluk Değerlendirmesi ve API Spec 10A şartlarını kapsayan tüm ürün, hizmet ve faaliyetlerimizde;

  • Yürürlükteki standartlar çerçevesinde müşteri beğeni ve taleplerini karşılayan ürün ve hizmetler sunarak müşteri memnuniyetini sürekli kılmak,
  • Çevre mevzuatı ve sektörel yükümlülüklere uymak, doğal kaynakların verimli kullanımını sağlamak, çevrenin korunmasına özen göstermek ve çevreye pozitif değerler kazandırmak,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı ile idari düzenlemelere uymak, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak, iş kazaları ile meslek hastalıklarını önleyerek bu alanda Dünya Standartlarının en üst düzeyine ulaşmak ve bunu sürdürülebilir kılmak,
  • Faaliyetlerimizin çevreye ve insan sağlığına olan etkilerini kontrol altında tutarak, sürdürülebilir kalkınma ilkeleriyle tutarlı olmasını sağlamak,
  • Enerji mevzuatı doğrultusunda, gerekli bilgi ve kaynakları sağlayarak, enerji verimli ürünler, hizmetler satın alarak, teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri takip ederek, enerjinin verimli kullanılması ile sürdürülebilir üretime katkıda bulunmak,
  • Bilgi güvenliği faaliyetlerini yürütmek için gerekli kaynakları ve eğitimleri sağlayarak, bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliğinin korunması ile ilgili risk çalışmalarını gerçekleştirmek, sistemi yasal mevzuatlara uyumlu kılmak,
  • Teknolojik gelişme ve yenilikleri takip ederek tüm çalışanlarımızı eğitmek ve bilinçlendirmek,
  • Sürekli gelişme ve iyileşme anlayışı içinde çalışarak sürdürülebilir karlılığı sağlamak, sektörün istikrarlı, öncü ve lider kuruluşu olmaktır.